Big Picture

Pełna perspektywa / cała sytuacja / szeroki obraz – długofalowe i podsumowujące spojrzenie lub opis skomplikowanych zależności.

Collins English Dictionary